bowling til fødselsdag

Organisationens formål

DBwC’s formål er bl.a. at sikre vores medlemmer gode fællesindkøbs vilkår men også inspirerende og lærende medlemsarrangementer er blandt foreningens fokusområder. DBwC ligger dog også stor vægt på at bibeholde netværket i branchen, så medlemmerne har god kontakt til deres øvrige kolleger.

Om Danske BowlingCentre

Danske BowlingCentre (DBwC) er en brancheorganisation for danske bowlingcentre.

Der er ca. 130 bowlingcentre i Danmark, og heraf er 40 på nuværende tidspunkt medlem af DBwC.

DBwC blev oprindelig stiftet i 1984 under navnet SaDB (Sammenslutningen af Danske Bowlinghaller), dengang var der 14 bowlingcentre i Danmark.

Bestyrelsen i Foreningen Danske Bowlingcentre

Formand
Kim Nielsen
Super Bowling
Marielyst Strandpark 1
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54 13 19 19
E-mail: marielyst@superbowling.dk

Bestyrelsesmedlem
Frank Larsen
Assens Bowlingcenter
Korsvangcentret 1
5610 Assens
Tlf.: +45 64 71 57 07
E-mail: info@assensbowling.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Thomsen
Søgården Brørup Bowling
Stadionvej 7-11
6650 Brørup
Tlf.: +45 7538 2222
E-mail: info@soegaarden.nu

Bestyrelsesmedlem
Kaj Christensen
Haslev Bowling Center
Lysholm Allé 2
4690 Haslev
Tlf.: +45 56 31 34 34
E-mail: rosen39@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Christensen
Aarhus Bowlinghal
Eckersbergsgade 13
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 12 52 00
E-mail: aarhusbowlinghal@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Alex Rasmussen
Idrætscenter Vendsyssel
Stadionvej 17
9760 Vrå

E-mail: alex@ic-vendsyssel.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin Elkjær
Otterup Bowlingcenter
Stadionvej 50
5450 Otterup

E-mail: martin@bielers.dk

Sekretariat

Sekretariatsleder:

Michael Bermann
E-mail: info@danskebowlingcentre.dk